สวัสดี

ร่วมเป็นจิตอาสา รวมพลังความคิด ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

ผู้เขียน หัวข้อ: เสวนาทางด้านเทคนิคครั้งที่ ๒ Swab Room Design and Negative Pressure Room part II  (อ่าน 2082 ครั้ง)

Phattarawadee1407
  • Global Moderator
  • Full Member
  • *****
  • กระทู้: 131
Thai Fight COVID (กลุ่มวิศวกรรวมใจต้านภัยโควิค)
เป็น การรวมพลังของกลุมจิตอาสาซึ่งสมาชิกส่วนใหญ เป็นวิศวกร เริ่มจากเสียงเรียกร้องขอความชวยเหลือจากแพทย์ถึงวิศวกร ๗ ข้อในการต่อสู้กับโควิค-๑๙ เราจึงเริ่มตั้ง Web board, Facebook Group และงานเสวนาทางวิชาการ Online ผานเครือขาย Zoom ขึ้นเพื่อสร้างฐานข้อมูล สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต้นแบบ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถนําไปสร้างหรือทําซ้ำอยางรวดเร็ว (Database for Reapplication) รวมไปถึง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาโควิท-๑๙ และการนําเสนอข้อมูลอันเป็น ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจที่จะช่วยให้คนไทยผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
โดยเสวนาทางด้านเทคนิคครั้งที่ ๑ เป็นการเสวนาในหัวข้อเรื่อง "Swab Room Design and Negative Pressure Room part II"

เข้าร่วมรับชม และ รับฟังได้ที่
Negatibe Pressure Room II (1/4)👇
เข้าร่วมรับชม และ รับฟังได้ที่
Negatibe Pressure Room II (2/4)👇👇
เข้าร่วมรับชม และ รับฟังได้ที่
Negatibe Pressure Room II (3/4)👇👇👇

เข้าร่วมรับชม และ รับฟังได้ที่
Negatibe Pressure Room II (4/4)👇👇👇👇