สวัสดี

ร่วมเป็นจิตอาสา รวมพลังความคิด ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

ผู้เขียน หัวข้อ: How to turn your hospital into ARI Clinic  (อ่าน 7340 ครั้ง)

K.Suk
 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 26
Re: How to turn your hospital into ARI Clinic
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: เมษายน 05, 2020, 05:58:56 PM »
กระบวนการจัดการของเสีย


กระบวนการกำจัดขยะให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน ข้อแนะนำแนวปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ กระทรวงสาธารณสุข

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/guidelines/G32.pdf

เส้นทางการเก็บของเสีย ไม่ควรซ้อนทับเส้นทางการเดินของบุคลากร, ผู้ป่วย, ของสะอาด
มีการทำความสะอาดเส้นทางของเสียหลังการขนส่งทุกครั้ง

จัดให้มีที่พักมูลฝอย โดยมีภาชนะรองรับมูลฝอย แยกมูลฝอยตามประเภทมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยอันตราย มีฝาปิดมิดชิด ไม่รั่วซึม ทําด้วยวัสดุที่ทําความสะอาดง่าย
กระบวนการกำจัดน้ำเสีย ให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน ข้อแนะนำแนวปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ กระทรวงสาธารณสุข

K.Suk
 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 26
Re: How to turn your hospital into ARI Clinic
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: เมษายน 05, 2020, 05:59:25 PM »
กระบวนการเติมยาและเวชภัณฑ์

K.Suk
 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 26
Re: How to turn your hospital into ARI Clinic
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: เมษายน 05, 2020, 06:00:10 PM »
การจัดการ Ventilation

K.Suk
 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 26
Re: How to turn your hospital into ARI Clinic
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: เมษายน 05, 2020, 06:00:33 PM »
การจัดการ Ventilation

K.Suk
 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 26
Re: How to turn your hospital into ARI Clinic
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: เมษายน 05, 2020, 06:01:11 PM »
การจัดการระบบสุขาภิบาล

K.Suk
 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 26
Re: How to turn your hospital into ARI Clinic
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: เมษายน 05, 2020, 06:01:47 PM »
ระบบสื่อสาร

K.Suk
 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 26
Re: How to turn your hospital into ARI Clinic
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: เมษายน 05, 2020, 06:02:08 PM »
การเตรียมความพร้อม

K.Suk
 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 26
Re: How to turn your hospital into ARI Clinic
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: เมษายน 05, 2020, 06:02:44 PM »
รู้ไว้ใช่ว่า

link   https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762692

K.Suk
 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 26
Re: How to turn your hospital into ARI Clinic
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: เมษายน 05, 2020, 06:03:25 PM »
การทำความสะอาด

K.Suk
 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 26
Re: How to turn your hospital into ARI Clinic
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: เมษายน 05, 2020, 06:04:07 PM »
อ้างอิง

- คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ กรณีโรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 จัดทำโดย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อและเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/guidelines/G32.pdf
- คู่มือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดล้อม : แผนกผู้ป่วยนอก
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2558 http://dcd.hss.moph.go.th/web/attachments/article/266/210917_053459.pdf
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เรื่อง การจัดให้มีห้องน้ำและห้องส้วมในชนิดหรือประเภทของอาคารต่างๆ
- คาดการณ์การระบาดและมาตรการในระยะที่ 3 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 10 มีนาคม 2563

K.Suk
 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 26
Re: How to turn your hospital into ARI Clinic
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: เมษายน 05, 2020, 06:04:52 PM »
เพิ่มเติม